Marell Boats of Sweden!

En serie av svensk­tillverkade aluminium­båtar fram­­tagna utifrån nya idéer och innovativa detalj­lösningar. Ett inspirerande design­­koncept baserat på kunskap från erfarna båt­konstruktörer och professionella båtförare. Utmärkande drag för Marell Boats är det generöst stora akter­däcket, det ned­sänkta relings­räcket och den karaktäristiska fendern längs med relingslinjen.

Marell Boats symboliserar generationers kunskap av sjöliv och båtbyggnation!

Senaste Nyheterna

Varför välja Marell Boats?

Stilren och linjeskön design
Marell Boats baserar sina båtars utseende och utformning på en passion för stilren linjeskön design och decennier av insamlad erfaren kunskap från så väl konstruktörer och användare av fritidsbåtar.

Varumärket Marell Boats är med andra ord berikat av flera generationers upplevelser och erfarenheter av sjöliv och båtbyggnation.

En modern tilltalande vacker design, en relativt lätt och underhållsfri konstruktion och ett stilrent skrov med djärva svepande linjer som inspirerar till ett aktivt liv på sjön. Båtar från Marell Boats är resultatet av en lång tids sökande efter det optimala.

Funktionell utformning

Vid fram­tagningen av en ny båt­modell ställer vi alltid höga krav på bra säkerhet, fina sjö­egenskaper, låg drifts­ekonomi, enkelt underhåll och lång livslängd!

Vi försöker också anpassa våra båtars utformning så att de kan fylla många olika funktioner och vara lämpade för en mängd varierande syften. Miljö­aspekter måste också tas med i beräkningen under utvecklings­processen.

Vår vision är att bygga funktionella, ändamåls­enliga och miljö­vänliga båtar och vi tror att vi har nått långt utifrån alla positiva omdömen vi fått från våra kunder.

Helt i aluminium

Marell Boats båtar byggs i sin helhet utan några organiska material. Båtarna tillverkas helt i saltvattenbeständigt aluminium.

Flytkraft-elementen i båten består av luftfyllda plast­tuber som ligger ut­placerade enligt beräkning­arna för hur en vatten­fylld båt ska flyta horisontellt.

Alla glas­rutor är tillverkade i ett lätt gröntonat och härdat lamellglas. Rutorna är fastlimmade i aluminium­konstruktionen enligt föreskrivna anvisningar från leverantören.

Durk­golvet består av aluminiumplåtar vakuumlimmade på var sida om ett distansmaterial av PVC-foam.

Lätt­vikts­­­konstruktion

Marell Boats byggs i jigg-fixturer vilket säker­­­­ställer bästa precision i vinklar och plana ytor. All aluminium skärs noggrant ut med CNC-fräs för att uppnå exakt pass­­­form. Aluminium­­­­plåtarna samman­­­fogas sen med den senaste tekniken inom svetsning för att minimera risken för värme&sh;­­­deformation och för att få erhålla bästa styrka och kvalitet på alla svets­­­­fogar.

Ett helt nytt system för svets­­ningen av botten­­­­delen har fram­­­tagits för att få en rak, styv och stark men sam­tidigt lätt konstruktion. Längs­gående invändiga förstyvnings­profiler utmed botten, samman­fogas med tvär­gående spant. Marell Boats ägnar mycket tid och resurser på att ta fram lättvikts­­­konstruktioner och utforma mer lätt­­­­drivna skrov. Givetvis med tanke på att minimera bränsle­­­­förbrukning och miljö­­­­påverkan.

Kunden i fokus

Marell Boats säljes genom :

Marell Boats AB
Hantverksvägen 12
742 34 Östhammar

Telefon: 0702-530302
Epost: info@marellboats.se

Vi har visnings­båtar och erbjuder provkörningar till intresserade. Alternativen är många när det gäller val av motorer och annan utrustning. Detta ger dig som kund möjligheten att välja just de alternativ som passar dina behov bäst.

Vi sätter alltid kundens önskemål i fokus.

För frågor gällande båtarnas specifika­tioner och för teknisk support, var god att kontakta:

Patrik Söderholm, Telefon: 0702-530302

Linus Söderholm, Telefon: 0708-445481

Kvali­fic­erad service

Vi till­­handa­­håller alltid en kvali­fic­erad support och service på våra båtar. Detta inkluderar även service på produkter från tredje­parts­leverantörer som har levererats till­sammans med våra båtar, t.ex. motorer och elektronik- och navigations­utrustning.

Som en seriös leverantör tar vi alltid ansvar för eventuella brister/felaktig­heter i våra produkter. Om ni mot förmodan har något klago­mål på någon av våra produkter, så ska ni alltid kontakta oss. Då det är alltid parten som sålt produkten som har garanti­­ansvaret mot er som kund.